• زهره کودایی، مورد یک عملیات کثیف ترور جنسیتی قرار گرفته چون از دروازه #ایران دفاع کرده. بله کاملا درسته، هرکسی از در و دروازه #ایران بی توجه به سیاست و ایدئولوژی سیاسی اون دفاع کنه از داخل و خارج فحش میخوره و توهین میشنوه.چیز تازه‌ای هم نیست.اما یکجا باید پشت این آدما دربیاییم