• عطا بهرامی   ata_bahrami@

  1400/08/25 ساعت 08:05

  سوزد مرا، سازد مرا، در آتش اندازد مرا
  وز من رها سازد مرا، بیگانه از خویشم کند…

  بستاند ای سروسهی، سودای هستی از رهی
  یغما کند اندیشه را، دور از بد اندیشم کند …

  #رهی_معیری
  ۲۵ آبان سالروز درگذشت رهی معیری است.
  روحش شاد و یادش گرامی