• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/24 ساعت 21:18

    این بخشی از یادداشت امروز من و @hadi_sfr در چاپ امروز روزنامه اعتماد هست. متن کامل این یادداشت رو در لینک زیر می‌تویند بخونید.