• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1400/08/24 ساعت 16:01

    تو ماجرای نامگذاری کتفیش به اسم علی دایی نباید نظر خودش رو می‌پرسیدن؟
    آقا کار و رسالت علمی و کشف گونه جدید عالی اما شاید یکی نخواد خودش رو سوژه ملت کنه.بخصوص اینجا که سطح شوخی ممکنه یه جاهایی به آزارندگی هم برسه.

    (البته شایدم دایی مشکلی با این موضوع نداشته باشه).