• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/24 ساعت 21:18

    اما با گذشت ۱۰۰روز از دولت رئیسی شرایط کاملا فرق کرده است. مخاطبان صفحه اینستاگرامی رئیسی، درمورد امید و موفقیت به مراتب کمتر گفته‌اند؛ آن‌ها درخصوص قیمت ماشین و خودرو،بورس و گرانی کالاها مطالباتشان را خیلی بیشتر از قبل بیان داشته‌اند وحتی دیگر مطالبه محاکمه روحانی را نداشته‌اند.