• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1400/08/24 ساعت 17:50

    این قضیه فامیل بشار اسد اینا واقعا صحت داره.
    طبق خبر اصلی شام الاسد با دو اسب مختلف در رشته پرش اول و دوم شده.نفر چهارم این سکو احمد همشو المپین سوریه که در توکیو از روی اسب سقوط کرد و سوژه هموطناش شد
    نکته:منال الجدان، همسر ماهر الاسد برادر بشار رییس افتخاری فدراسیون سوارکاریه