• حساب توییتری سایت مقام معظم رهبری   KhameneiSite@

    1400/08/24 ساعت 17:01

    کتاب، دروازه‌ای به سوی گستره‌ی دانش و معرفت است و #کتاب خوب، یکی از بهترین ابزارهای کمال بشری است.» ۱۳۷۲/۱۰/۴