• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/08/24 ساعت 12:25

    دولت در سال ۱۳۹۸ ، لایحه حمایت از حیوانات را تدوین و تصویب کرد . این لایحه ۲۳ ماده داشته و حیوان آزاری در آن جرم انگاشته شده است. لایحه الان کجاست خدا می‌داند. مگر نه اینکه هر لایحه‌ای که تقدیم مجلس می‌شود باید رد یا تصویب شود؟
    https://media.cabinetoffice.ir/uploads/org/news/۱۳۹۸/۱۱/۲۰/۲۹۹۷۶_۶۴۴.pdf…