• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/08/24 ساعت 13:49

    نقشه‌های شیطان خیلی بزرگ‌تر از قد ‌و قواره‌ی ماست، ولی اگر انسان متقی شد،نجات پیدا می‌کند.
    «إن الذین اتقوا إذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فإذا هم مبصرون»و«و من یتق الله یجعل له مخرجا».
    به حسب ظاهر،بن‌بست را شیطان ایجاد می‌کند،ولی اگر متقی شدی،از این بن‌بست نجات پیدا می‌کنی.