• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1400/08/23 ساعت 11:05

    مجلس محترم به دو فوریت و حتی یک فوریت لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رای نداد!
    یک بار دیگر حملات بی‌وقفه دوستان در این ماجرا به دولت قبل را مرور بفرمایید.