• آیت الله شبیری   zanjanimousa1@

    1400/08/23 ساعت 20:57

    قاضی وظیفه دارد قبل از اینکه حکم به زندان کند، تمکن فرد را بررسی کند، اگر فرد تمکن داشت و عمدا از پرداخت بدهی سرپیچی کرد، برای واداشتن او به پرداخت، حالا می‌تواند برای او حکم #زندان صادر کند. #زندانی کردن بدهکار غیرمتمکن #شرعی نیست.