• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/23 ساعت 22:28

    حالا که انگیزه‌های سیاسی در مخالفت با ارز۴۲۰۰ تومانی از بین رفته،دولت و مجلس انقلابی درعمل ناتوان از حذف ارز۴۲۰۰ تومانی هستند چون از تبعاتش می‌ترسند.
    دولت لایحه می‌دهد،خودش به مجلس می‌گوید رأی ندهید ومجلس هم رأی نمی‌دهد و اینگونه پیام تزلزل در تصمیم‌گیری می‌دهند.

    #ارز_اصولگرایی