• همین یک مورد می‌تونه به تنهایی بر یکی بزرگترین انحصارهای حاکمیتی در بازار بانکداری و تجارت الکترونیک ایران پایان بده.
    البته فقط می‌تونه.