• سودی نمی‌بخشد اگر شب زنده داری‌های من
    پس خوش به حال لذت خوابیدن هوشیارها
    من سال‌ها دیوانه ایوان طلای حیدرم
    عشق است با نام علی سرها رود بر دارها