• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/08/22 ساعت 09:52

    این سامانه صدور غیر حضوری مدارک تحصیلی آموزش و پرورش یادتان هست؟ https://emt.medu.ir من برای راستی آزمایی، به این سامانه درخواست دادم بعد از ۵ ماه هنوز مدرک را پیدا نکرده. این هم از همان سامانه‌های خالی بندی دولتی است که فقط راه افتاده که گزارش کار آموزش و پرورش را بالا ببرد.