• میانگین سنی برگزارکنندگان #هایپرکات به زحمت از بیست سال فراتر می‌رفت و درباره نسل بعدی روایت رسانه‌ای و روزنامه‌نگاری تصویری گپ زدیم.
    خلاصه شب روشنی بود