• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/08/22 ساعت 14:08

    مردم افغانستان هنگام نام بردن از فردی که از دنیا رفته است می‌گویند: خداوند جنت نصیب او کند! زیبا نیست؟ ما البته معمولا می‌گوییم خداوند رحمتش کند