• دارا نثاری   dara_nesari@

    1400/08/22 ساعت 20:16

    این مصاحبه انصاف نیوز عادی سازی اسرائیل نیست چرا که ما تا قیامت #اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسم، این مصاحبه عادی سازی بیشرفی و بی غیرتی و وطن فروشیه! ایشالا به زودی شاهد لغو مجوز این مثلا رسانه باشیم.