• سید حسن عاملی   seyyedameli@

    1400/08/21 ساعت 16:21

    از دولت محترم می‌خواهیم در اسرع وقت سامانه و نرم افزار خاصی برای کارخانجات تهیه کند که در آن به صورت آنلاین مقدار تولید، قیمت تمام شده، قیمت اعلام شده، نوسان نرخ محصول و‌ … ارائه شود هر کارخانه ملزم باشد که در آن نرم افزار افزایش قیمت و علت آن را بیان کند.