• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/08/21 ساعت 09:08

    این مصوبه ستاد کرونا، یکی از بهترین مصوبات دولتی در باره کرونا است. افرادی که واکسن زده‌اند با آنها که واکسن نزده‌اند برابر نیستند. همین