• آیت الله شبیری   zanjanimousa1@

    1400/08/21 ساعت 22:22

    بهتر است طلبه‌ها در این شرایط به مطالب عمومی که مورد پذیرش همه گروه‌ها و افراد است بپردازند. راجع به #غیبت و #دروغ و #تهمت و #آزار و اذیت دیگران صحبت کنند. این مسائل هم مورد اتفاق همه است و هم مورد نیاز #جامعه است.