• امیر ناظمی   amirnazemy@

  1400/08/21 ساعت 09:27

  مستقل دانستن سرنوشت بنگاه از سرنوشت کلان محیطی، هم می‌تواند حاصل اعتماد به نفس باشد و هم حاصل ادراک اشتباه!

  بر اساس گزارش، این نگاه در دو گروه بیشتر است:
  ۱-مدیران عامل جوان که سابقه مدیرعاملی کمتری
  دارند.
  ۲-شرکت‌های کوچک‌تر