• کاظم صدیقی امام جمعه تهران: کم آبی و مشکلات معیشتی امروز که برای مردم روستاها و شهرها به وجود آمده ناشی از عدم تقوا و ایمان است. مردم اگر وظایف شرعی ، اجتماعی و سیاسی خود را انجام می‌دادند امروز این مشکلات را نداشتیم./ایرنا