• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/21 ساعت 20:27

    همین اصولگرایان انقلابی که روحانی را به دلیل افزایش #قیمت_بنزین محکوم می‌کردند حالا در«وضعیت فعلی» دارند آزادسازی قیمت انرژی را تئوریزه می‌کنند تا موضوع رفع تحریم‌ها را از اولویت خارج کنند.
    البته باورشان هم همین است.
    خدا به طبقات محروم و مردمی که به این‌ها امید بسته‌اند،رحم کند.