• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1400/08/20 ساعت 00:23

    چرا جلسه رفتن یک عده به یک عده دیگر که خودشون سلطان جلسه هستند فشار میاره؟

    اینکه شما به یک جلسه دعوت نمیشوید باعث نمیشه به مدعوین انگ بزنید!