• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1400/08/20 ساعت 15:58

    رستوران طهرونچی یه دسر داره که من دیشب کیفور مزه‌اش بودم. یه ساعت بعد دیدم اینجا یکی از دوستام از یه شیرینی فروشی تقدیر کرده.رفتم پیجشون و فهمیدم اون دسر نازنین کار همین دوستان بوده و اسمش هم تارتلت اسنیکرزه! الانم منتظرم کوکی کره‌ای پسته‌ایم رو بفرستند
    @baranbakery