• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1400/08/20 ساعت 22:20

    پیرو مصوبه جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور، قیمت ۲۵ کالای اساسی اعلام شد.
    اما قیمت، امربر دولت‌ها نیست. سرنوشت این قیمتگذاری از همین حالا روشن است. اگر قبلی‌ها توانستند فعلی‌ها هم می‌توانند.