• آیت الله شبیری   zanjanimousa1@

    1400/08/20 ساعت 20:52

    امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام:
    «من استبد برأیه هلک، و من شاور الرجال شارکها فی عقولها»
    هر که خود رأی باشد (و #مشورت را ترک کند) نابود شود و هر که با بزرگان مشورت کند، در عقل و خرد آنان شریک گردد.