• ٢)حقوق بازنشستگان اصولا باید از محل درامد صندوق‌های بازنشستگی پرداخت شود و حقوق کارکنان هم ربطی به اینکه چه دولتی سرکاراست ندارد،اگر دولت محبوب شما فرصت بیشتری برای کارآمدی می‌خواهد بدترین روش را انتخاب کرده‌اید.رییس دولت طبیعتا از سه سال قبل درجریان همه جزییات شرایط کشور بوده.