• آنها که به رزومه #مسعود_فیاضی ایراد میگیرند باید بدانند؛اگر قبای وزارت را برای او دوخته و حاضر کرده‌اند،ایراد گرفتن از جزئیات رزومه یا سوابق او مانع پوشیدن آن قبا نخواهد شد، به عصر حاکمیت یکدست خوش آمدید والسلام