• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/08/19 ساعت 16:55

    اگر انسان دنبال تکلیف خدا بگردد و آنجا که تکلیف می‌آید، بایستد و عمل کند، همه‌ی رشدها را خداوند برای او رقم می‌زند.
    اما اگر با تدبیر خود دنبال رشد خودش باشد، به هیچ‌کجا نمی‌رسد.