• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1400/08/19 ساعت 16:55

    پس از حضور رئیس قوه قضاییه در انبار مرکزی اموال تملیکی و دستور پیگیری پرونده‌های کالاهایی که تعیین تکلیف نشده‌اند از دیروز ۲۵ قاضی در این سازمان مستقر شده و در حال بررسی پرونده‌ها هستند

    از ۵۰۰۰ پرونده اموال که تکلیفش مشخص نشده ۵۷۱ مورد مربوط به قوه قضائیه است