• احمد رضا کاظمی   AhmadrezaKzmi@

    1400/08/19 ساعت 02:01

    نمیدونم اقتضای سنه یا تحت تاثیر روزگار قرار گرفتم اما شوخی نوشتن برام خیلی سخت شده، هر حرفی که تایپ میکنم انگار جونم از نوک انگشتم میخواد بیاد بیرون. ذهنم خسته‌ست و فقط واسه تلخ‌نویسی کمکم میکنه نه طنرنویسی!