• آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا   OstadFateminiya@

    1400/08/19 ساعت 22:03

    مولوى میگوید: درکنار برکه‌اى زنبورها به شخصی حمله کردند؛ او میرود زیر آب. مادامی که زیر آب است در امان است؛ همین که سرش را بیرون بیاورد، دوباره حمله میکنند! آب، ذکر خداست و زنبورها همان افکاری هستند که روح را آزار میدهند و باعث تیرگی قلب میشوند. باید تمرین کنیم از دنیا بت نسازیم.