• دفتر یونیسف در ایران   UNICEF_IRAN@

    1400/08/19 ساعت 14:56

    با استفاده از لینک زیر می‌توانید در رای‌گیری یونیسف برای انتخاب الهام‌بخش‌ترین ابتکار #شهر_دوستدار_کودک شرکت کنید.
    از ایران ابتکار شهر‌آموز از شهر #یزد نامزد دریافت جایزه است.