• درباره #مذاکرات_هسته‌ای بدانید روزگاری دیپلمات‌های کارکشته ایران مجبور بودند مخفیانه و با پرواز عادی نهایتا تا عمان بروند و مسقطی #سوغات دربار سلطان را به مهماندار پرواز بدهند تا خانواده شان هم مطلع نشود کجا بودند،حالا آقای باقری تور پاریس و مادرید میرود!اگر این #عزت نیست پس چیه؟