• مانی غفار   Mani_gh@

    1400/08/18 ساعت 20:29

    نمی‌شه بعضیا رو که دارن از مراسم دیروز انتقاد می‌کنن رو درک کرد.
    بله، ضعف‌هایی هم بوده ولی شما خودتون می‌تونید ۲۰تا پیشکسوت رو یه جا جمع کنید؟ اصلا می‌تونید ۶۰ تا اهالی رسانه رو یه جا جمع کنید؟
    غر زدنو که همه بلدن.
    در تاریخ باشگاه چنین اجتماعی سابقه نداشته. قضیه رو لوث نکنید.