• بزرگترین ریسکی که ما تو زندگی داریم اینه که ایرانی هستیم.

    پ.ن:صرافی ارز دیجیتال کوین بنه ایران و کره شمالی را در لیست سیاه قرار داد