• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1400/08/18 ساعت 21:42

    کم‌کم داره گند بسیاری از مدیران رسانه‌ای اصلاح‌طلب درمیاد!
    مدیر رسانه‌ای عزیز در طول این چندسالی که به خبرگزاری تبلیغ می‌دادن همه پول‌ها رو به حساب خودش انتقال می‌داده.
    حالا با پول‌های تبلیغات چند ساله برای خودش دفتر دستکی راه انداخته.
    #علی_برکت_الله