• محمد فراهانی   FarahaniReports@

  1400/08/18 ساعت 12:34

  آقای اشتهاردی ماجرا را با عینک سیاسی نبینید

  به گفته مسئولان سازمان اموال تملیکی:
  ۵۷۱ فقره مربوط به قوه قضاییه است
  ۲۱۰۱ پرونده مربوط به تعزیرات است
  ۱۱۶۹ پرونده هم مشمول ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق بوده و براساس نظر وزارت بهداشت فروخته یا امحا می‌شود که ۹۰ درصد امحا می‌شوند