• اقای #خاندوزی سرجمع حدود ٤٥٠ روز یعنی از ٧خرداد ٩٩ تا ٣ شهریور ١٤٠٠ نماینده مجلس بوده و بعد هم رفته‌اند وزارت اقتصاد.امروز اقای #قالیباف در جلسه نقد عملکرد بورس گفتند اقای خاندوزی شما #فرزند_مجلس هستید! بنظرم کمر مجاهدان مشروطیت خم شد از بدهکاری به خاطر این ١٥ ماه وکالت