• اقای وزیر خارجه کشور @Amirabdolahian چند روزی است بخاطر ابتلا به کرونا در منزل قرنطینه هستند اما ترافیک تماس‌های تلفنی ایشان بیشتر از همیشه است،به طور جدی نگران رنج معیشتی ناشی از هزینه مکالمه بین الملل برای ایشان هستم(پیرو تصریح #وزیر_کار مبنی بر تنگنای معیشتی وزرا)