• دفتر یونیسف در ایران   UNICEF_IRAN@

    1400/08/18 ساعت 10:53

    برای ما در یونیسف، #نوآوری به معنی انجام کارها به شکلی متفاوت و همچنین انجام کارهای متفاوتی است که ایجاد ارزش می‌کنند. مأموریت بخش نوآوری یونیسف، به کارگیری تکنولوژی برای حل مشکلات بسیار مهمی است که #کودکان با آنها در سطح جهان روبرو هستند.
    هفته جهانی کارآفرینی (۱۷ تا ۲۳ آبان)