• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1400/08/17 ساعت 18:12

    سال ۹۸ در خانه‌ای که ساکن هستم یک سوم حقوقم رو برای اجاره خانه می‌دادم، سال ۹۰ دوم سوم و امسال ۱۰۰ درصد از حقوقم برای اجاره خانه می‌دهم.