• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/17 ساعت 15:34

    مرکر مطالعاتی البیان عراق یکی از یادداشت‌های من در خصوص مخاطرات شبکه‌های اجتماعی برای دموکراسی را ترجمه کرده و به زبان عربی منتشر کرده که در لینک زیر می‌تونید بخونیدش.
    اگر نسخه فارسیش رو هم خواستید بگید تا براتون بفرستم.