• احمد رضا کاظمی   AhmadrezaKzmi@

    1400/08/17 ساعت 18:22

    البته رو قسمت «بدون مذاکره و رفع تحریم» تاکید دارم چون بدون تحریم که بهبود وضع اقتصادی یه چیز طبیعیه و کاریه که روحانی هم اوایل دولتش کرد!