• حسین فروتن   hforootan@

  1400/08/17 ساعت 04:14

  این رو دیدم یاد یکی از کشفیاتم افتادم
  شما اگر خوب دقت کنید
  این جوریه که جن رو می‌گیرند
  خشک می‌کنند، می‌کوبند، پودر میشه
  قرص‌اش می‌کنند میشه زولپیدم
  رسما توش جن داره