• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/17 ساعت 10:45

    حسن روحانی در طول ۸سالی که رئیس‌جمهور بود، یک‌بار هم با مدیران رسانه‌های اصلاح‌طلب جلسه نگذاشت.
    اما ابراهیم رئیسی سه ماه بعد از آغاز به کارش، در کنار سایر دیدارهایش،چنین جلسه‌ای داشته.
    سؤال:
    روحانی خیلی برج عاج نشین بود که با حامیانش هم نمی‌نشست؟ یا رئیسی خیلی بیکاره؟یا هردو؟