• رئیس اتاق بازرگانی ایران: در ۲۰ سال گذشته عوامل چین و پاکستان در ایران سراغ فرشبافان و متخصصان این حوزه رفتند و آنها را به کشور خودشان جذب کردند.
    پ.ن: خداییش مهاجرت به پاکستان دیگه قفل بود.
    به مرحله‌ای رسیدیم که به قول نقی فقط برو حالا هر جا شد