• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1400/08/17 ساعت 11:13

    چیزی به اسم مجوز حرفه‌ای موقت وجود ندارد.
    جهت پیشگیری حذف از مسابقات،
    اقدام فوری، جدی وضروری توسط وزارت ورزش، فدراسیون و…..مورد نیاز است.